O nás

IPRV – Inštitút pre podporu a rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu

Združenie IPRV vzniklo v roku 2013 ako dobrovoľná a nepolitická inštitúcia na presadzovanie a rozvíjanie aktivít v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, celospoločenského rozvoja a spoločenskej zodpovednosti.

Súčasťou poslania inštitútu je tiež napomáhať rozvoju regiónov, cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce, podnikaniu a zamestnanosti.

IPRV uplatňuje vo svojej činnosti zásady vzájomnej rovnosti, solidarity, úcty a spolupráce.

Predsedníctvo IPRV

Ing. Mgr. Lujza Jurkovičová, PhD.

Predsedkyňa IPRV

Ing. Peter Červenka, PhD.

Podpredseda IPRV

Ing. Monika Krošláková, PhD.

Členka predstavenstva a riaditeľka Sekcie obchodu a priemyslu

Ing. Ivan Hlavatý

Člen predstavenstva a riaditeľ Sekcie vzdelávania

Ing. Malgorzata Jarossova, PhD.

Členka predstavenstva a riaditeľka Sekcie vedy a výskumu

Ing. Elena Vachová

Členka predstavenstva a riaditeľka Sekcie spoločenského rozvoja a spoločenskej zodpovednosti

Mgr. Daniela Báčiková

Členka predstavenstva a riaditeľka Sekcie ochrany zdravia a životného prostredia